Job opportunities

Objectbeheerder landschap en milieu

Posted on

Noord-Holland heeft honderden waardevolle natuurgebieden, landschappen en wateren. Van duingebieden aan de kust en weidelandschappen tot bossen en grote wateren als de Waddenzee en het IJsselmeer. Heb jij een passie voor groen? En wil je een bijdrage leveren aan het beschermen, ontwikkelen en beheren van de Noord-Hollandse natuur en biodiversiteit langs de provinciale infrastructuur? Word dan onze nieuwe objectbeheerder landschap en milieu in Haarlem.

Internships/volunteer

Marketing Internship

Posted on

We are looking for an eagermarketing intern to help Sibu buildand developitsmarketing department.This person needs to provide creative ideas to help achieve fundraising, social media, and general outreachgoals. This positionwill assist indeveloping and implementing marketing strategiesunder the guidance of an experiencedmarketer.

Job opportunities

PhD: Het effect van cyclisch peilbeheer op de voedselweb ecologie en vegetatie successie in moeras ecosysteem Oostvaardersplassen

Posted on

Het doel van dit PhD project is de vegetatie successie en het voedselweb van het moeras ecosysteem Oostvaardersplassen onder water en boven water te analyseren en kwantificeren en het effect van waterpeil dynamiek door middel van tijdelijke droogval op dit systeem te doorgronden en de bijbehorende ecologische sleutelprocessen te identificeren.