Internships/volunteer

WNF Stage: het evalueren en opwaarderen van het WNF- INNO fonds

WNF Stage: het evalueren en opwaarderen van het WNF- INNO fonds

Het Wereld Natuur Fonds Nederland (WNF) is deel van een internationale natuurbeschermingsorganisatie (WWF) met als missie om de meest belangrijke gebieden op aarde te behouden en een toekomst te bouwen waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. De organisatie heeft kantoren in ongeveer 100 landen wereldwijd. Er is een gezamenlijke wereldwijde strategie die zich richt op natuurbescherming, het reduceren van de bedreigingen op de natuur en het reduceren van onze mondiale footprint tot een niveau dat binnen de grenzen van de aarde valt. Het WWF zoekt naar oplossingen in samenwerking met burgers, bedrijven, overheid en lokale bevolking.

achtergrond van de stage

Naast grote langlopende programma’s wereldwijd heeft het WNF ook een relatief klein fonds, het zogenaamde INNO fonds, bedoeld voor Nederlandse stichtingen die een innovatief idee hebben ten bate van internationale natuurbescherming. Het INNO fonds geeft eenmalig kleine subsidies om projecten op te starten. Omdat het INNO fonds relatief klein is, is ook de monitoring en evaluatie hiervan beperkt. Daarom evalueren we een keer in de vijf jaar de resultaten van de verschillende projecten grondig en kijken we hoe we het fonds kunnen verbeteren en communicatie meer kunnen inzetten voor bekendheid en fondsenwerving. De laatste keer is deze evaluatie uitgevoerd door een student over de periode 2009-2013.

doel van de stage:

het uitvoeren van de evaluatie van INNO over de periode 2014-2018. Dit zal grotendeels gebeuren op basis van onze data base, waarin onder andere de projectvoorstellen en rapportages staan. Tevens ook onderzoeken hoe we de bekendheid van het INNO fonds en de kwaliteit van de aanvragen kunnen verbeteren en onderzoeken hoe resultaten beter ingezet kunnen worden voor communicatie.

Daarnaast: een blik vooruit. Hoe kan het INNO fonds (nog) meer een onderdeel worden van de volgende WNF strategie periode?

methodologie/activiteiten

onderzoek van documenten van de verschillende projecten aangevuld met enkele interviews, onder andere om ideeën te inventariseren over hoe het INNO fonds meer te laten aansluiten bij andere WNF programma’s. We kunnen daarbij ook eens kijken hoe WWF Australië het aanpakt met hun “panda-labs”, waar inspirerende innovaties uit komen die direct toepasbaar zijn in onze gebieden.

De student kan op het WNF kantoor werken maar via ons intranet ook op andere locatie.

student profiel

WWF zoekt een gemotiveerde masterstudent met interesse in natuurbescherming en innovatieve oplossingen. De student is in staat om onafhankelijk te werken (supervisie is beperkt). Ervaring met evaluatie/ monitoring van projecten is een pré.

periode

4-5 maanden, per direct

vergoeding

€270,- per maand op full time basis

Informatie en sollicitatie: Natascha Zwaal nzwaal@wwf.nl